k.ú.: 727024 - Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 1012
vodní pl. tok přirozený 3 278856
zast. pl. společný dvůr 73 14579
zast. pl. zbořeniště 4 74
zast. pl. 901 596324
ostat.pl. jiná plocha 56 19103
ostat.pl. manipulační pl. 5 4044
ostat.pl. neplodná půda 4 17123
ostat.pl. ostat.komunikace 172 301283
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7591
ostat.pl. zeleň 43 50320
Celkem KN 1271 1290309
Par. DKM 1271 1290309
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 256
č.p. byt.dům 269
č.p. jiná st. 167
č.p. obč.vyb 82
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 17
č.p. víceúčel 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 883
byt.z. ateliér 35
byt.z. byt 2688
byt.z. dílna 114
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 606
byt.z. rozest. 57
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 126
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 58
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 3716
LV 3261
spoluvlastník 7115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
ZMVM 1:1000 01.01.1990 30.06.1997
Ins. A 1:1000 04.09.1931 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:10

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.