k.ú.: 726940 - Pracejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551619 - Pracejovice NUTS5 CZ0316551619
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1822721
zahrada 139 100111
travní p. 70 308424
lesní poz 64 1525334
vodní pl. nádrž přírodní 1 3906
vodní pl. nádrž umělá 1 1241
vodní pl. rybník 5 128146
vodní pl. tok přirozený 1 655
vodní pl. tok umělý 6 7548
vodní pl. zamokřená pl. 4 10568
zast. pl. společný dvůr 2 2954
zast. pl. zbořeniště 2 214
zast. pl. 169 69836
ostat.pl. dráha 1 51768
ostat.pl. jiná plocha 48 124960
ostat.pl. manipulační pl. 20 59905
ostat.pl. neplodná půda 62 70789
ostat.pl. ostat.komunikace 67 105629
ostat.pl. silnice 9 44557
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10111
Celkem KN 826 4449377
Par. DKM 380 2539196
Par. KMD 446 1910181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 158
byt.z. byt 9
obč.z. byt 12
Celkem JED 21
LV 212
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2010
DKM-KPÚ 16.12.2009 1:1000 21.01.2010 *) KPÚ
KM-D 1:2000 28.12.2000 24.06.2010
S-SK GS 1:2880 1837 28.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.09.2020 20:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička