k.ú.: 726877 - Podhradí u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 534811 - Podhradí NUTS5 CZ0724534811
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 38514
zahrada 126 101572
ovoc. sad 13 26484
travní p. 537 1425857
lesní poz 254 1656207
vodní pl. nádrž umělá 10 2836
vodní pl. tok přirozený 56 11142
vodní pl. zamokřená pl. 8 4257
zast. pl. společný dvůr 1 120
zast. pl. zbořeniště 8 1374
zast. pl. 129 29788
ostat.pl. jiná plocha 70 24552
ostat.pl. manipulační pl. 20 8223
ostat.pl. neplodná půda 159 80560
ostat.pl. ostat.komunikace 84 61705
ostat.pl. silnice 5 4274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 26
Celkem KN 1506 3477491
Par. KMD 1506 3477491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 129
LV 178
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2017
KM-D 1:2000 26.11.2001 20.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 26.11.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:37

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.