k.ú.: 726869 - Pozdeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532762 - Pozdeň NUTS5 CZ0203532762
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 920 3692113
chmelnice 25 94131
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada 209 96619
ovoc. sad 3 15111
travní p. 39 69128
lesní poz 79 3307259
vodní pl. nádrž umělá 2 2538
vodní pl. tok přirozený 54 30766
vodní pl. tok umělý 7 2332
zast. pl. společný dvůr 7 1621
zast. pl. zbořeniště 3 1180
zast. pl. 236 102931
ostat.pl. jiná plocha 70 36210
ostat.pl. manipulační pl. 54 50817
ostat.pl. neplodná půda 69 60609
ostat.pl. ostat.komunikace 117 100860
ostat.pl. pohřeb. 1 2302
ostat.pl. silnice 8 77130
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11414
ostat.pl. zeleň 77 76930
Celkem KN 1986 7832021
Par. KMD 1986 7832021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 145
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 222
LV 305
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2012
S-SK GS 1:2880 1907 26.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 02.06.2020 19:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.