k.ú.: 726851 - Pozděchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544655 - Pozděchov NUTS5 CZ0723544655
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 1372952
zahrada 235 151020
travní p. 1219 2610519
lesní poz 742 8365707
vodní pl. nádrž umělá 7 6208
vodní pl. rybník 1 1273
vodní pl. tok přirozený 45 26725
vodní pl. tok umělý 12 2595
zast. pl. zbořeniště 40 5106
zast. pl. 370 92539
ostat.pl. dráha 8 14889
ostat.pl. jiná plocha 106 30934
ostat.pl. manipulační pl. 94 59759
ostat.pl. mez, stráň 1 35
ostat.pl. neplodná půda 475 432993
ostat.pl. ostat.komunikace 305 226959
ostat.pl. pohřeb. 3 2865
ostat.pl. silnice 45 50425
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2954
Celkem KN 4171 13456457
Par. KMD 4171 13456457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 68
Celkem BUD 363
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 512
spoluvlastník 825

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.12.2019 02:53

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.