k.ú.: 726818 - Povrly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 38879
zahrada 340 116732
travní p. 593 698582
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz les(ne hospodář) 7 19447
lesní poz 83 1530556
vodní pl. nádrž umělá 1 25805
vodní pl. tok přirozený 15 162761
zast. pl. společný dvůr 5 304
zast. pl. zbořeniště 10 1794
zast. pl. 699 113683
ostat.pl. dráha 3 86854
ostat.pl. jiná plocha 203 146975
ostat.pl. manipulační pl. 44 54647
ostat.pl. neplodná půda 68 62080
ostat.pl. ostat.komunikace 139 98357
ostat.pl. pohřeb. 1 2303
ostat.pl. silnice 9 100020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 49811
ostat.pl. zeleň 17 24800
Celkem KN 2321 3334394
Par. DKM 2321 3334394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 89
č.e. garáž 88
č.e. jiná st. 8
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 188
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 675
byt.z. byt 72
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 40
Celkem JED 120
LV 750
spoluvlastník 1150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1987 06.10.1999
S-SK GS 1:2880 1843 01.09.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 04.06.2020 00:00

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.