k.ú.: 726818 - Povrly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 38880
zahrada 340 116975
travní p. 588 699102
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz les(ne hospodář) 7 19447
lesní poz 83 1530556
vodní pl. nádrž umělá 1 25805
vodní pl. tok přirozený 15 162761
zast. pl. společný dvůr 5 304
zast. pl. zbořeniště 10 1794
zast. pl. 694 113127
ostat.pl. dráha 3 86854
ostat.pl. jiná plocha 201 146767
ostat.pl. manipulační pl. 44 54647
ostat.pl. neplodná půda 68 62080
ostat.pl. ostat.komunikace 137 98356
ostat.pl. pohřeb. 1 2303
ostat.pl. silnice 9 100020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 49811
ostat.pl. zeleň 17 24800
Celkem KN 2306 3334393
Par. DKM 2306 3334393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 82
č.e. garáž 88
č.e. jiná st. 8
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 187
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 670
byt.z. byt 72
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 22
Celkem JED 102
LV 732
spoluvlastník 1148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1987 06.10.1999
S-SK GS 1:2880 1843 01.09.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2019 05:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.