k.ú.: 726800 - Neštědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 20852
zahrada 162 55885
ovoc. sad 3 12410
travní p. 416 660361
lesní poz 21 442790
vodní pl. tok přirozený 2 202817
zast. pl. společný dvůr 4 433
zast. pl. zbořeniště 8 1386
zast. pl. 210 52439
ostat.pl. dráha 10 70518
ostat.pl. jiná plocha 61 18463
ostat.pl. manipulační pl. 34 69420
ostat.pl. neplodná půda 20 19196
ostat.pl. ostat.komunikace 60 46669
ostat.pl. silnice 10 75826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2181
ostat.pl. zeleň 6 2791
Celkem KN 1043 1754437
Par. DKM 1043 1754437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 27
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
rozestav. 1
Celkem BUD 201
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 18
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 2
Celkem JED 37
LV 277
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1987 08.11.1999
S-SK GS 1:2880 1843 01.09.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 02.06.2020 17:31

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.