k.ú.: 726796 - Mírkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 35621
zahrada 48 28727
travní p. 544 2862750
lesní poz les(ne hospodář) 10 15193
lesní poz 132 1143185
vodní pl. nádrž přírodní 1 113
vodní pl. nádrž umělá 1 176
vodní pl. tok přirozený 4 11694
vodní pl. tok umělý 1 808
zast. pl. společný dvůr 2 797
zast. pl. zbořeniště 18 3586
zast. pl. 53 23864
ostat.pl. jiná plocha 25 31251
ostat.pl. manipulační pl. 20 32549
ostat.pl. neplodná půda 62 69940
ostat.pl. ostat.komunikace 79 66531
ostat.pl. silnice 5 59509
Celkem KN 1009 4386294
Par. DKM 1009 4386294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 51
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 85
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 00:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.