k.ú.: 726770 - Lysá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 8604
zahrada 17 19493
travní p. mez, stráň 84 324501
travní p. 103 1353754
lesní poz 48 389790
vodní pl. nádrž umělá 1 3184
vodní pl. tok přirozený 1 48
vodní pl. tok umělý 1 426
zast. pl. zbořeniště 3 2411
zast. pl. 23 5861
ostat.pl. jiná plocha 17 24497
ostat.pl. manipulační pl. 1 301
ostat.pl. mez, stráň 1 4870
ostat.pl. neplodná půda 29 45516
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22353
ostat.pl. silnice 5 31572
Celkem KN 362 2237181
Par. DKM 362 2237181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 22
LV 35
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 01.06.2018 celé k.ú.
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 23:17

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.