k.ú.: 726761 - Lužec u Petrova Mlýna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3754
zahrada 29 13503
travní p. mez, stráň 29 253333
travní p. 69 393582
lesní poz les(ne hospodář) 1 1350
lesní poz 19 1007904
vodní pl. tok přirozený 5 10197
vodní pl. zamokřená pl. 1 555
zast. pl. společný dvůr 1 92
zast. pl. zbořeniště 2 304
zast. pl. 25 4333
ostat.pl. jiná plocha 22 13584
ostat.pl. neplodná půda 3 5205
ostat.pl. ostat.komunikace 24 36284
ostat.pl. silnice 2 20553
Celkem KN 234 1764533
Par. DKM 234 1764533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 25
LV 39
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.