k.ú.: 726753 - Český Bukov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568155 - Povrly NUTS5 CZ0427568155
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 145321
zahrada 37 25644
ovoc. sad 1 3814
travní p. 245 2266817
lesní poz 62 2071055
vodní pl. nádrž přírodní 1 195
zast. pl. společný dvůr 3 130
zast. pl. zbořeniště 5 1798
zast. pl. 40 12252
ostat.pl. jiná plocha 40 70986
ostat.pl. manipulační pl. 10 9650
ostat.pl. neplodná půda 37 81833
ostat.pl. ostat.komunikace 64 115648
ostat.pl. pohřeb. 1 1086
ostat.pl. silnice 2 39300
ostat.pl. zeleň 1 1264
Celkem KN 551 4846793
Par. DKM 551 4846793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 53
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1996 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 21:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.