k.ú.: 726711 - Služetín u Poutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 580851
zahrada 5 2242
travní p. 179 2457358
lesní poz 59 889098
vodní pl. nádrž umělá 28 36430
vodní pl. rybník 1 2967
vodní pl. tok přirozený 5 6147
vodní pl. tok umělý 8 3848
vodní pl. zamokřená pl. 3 10891
zast. pl. společný dvůr 5 4074
zast. pl. zbořeniště 8 1766
zast. pl. 15 7935
ostat.pl. jiná plocha 23 28888
ostat.pl. manipulační pl. 13 26211
ostat.pl. neplodná půda 56 243716
ostat.pl. ostat.komunikace 41 64731
ostat.pl. silnice 6 19093
Celkem KN 484 4386246
Par. KMD 484 4386246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 15
LV 26
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.01.2014
S-SK GS 1:2880 1839 30.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 30.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička