k.ú.: 726621 - Pouště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540781 - Mokrovraty NUTS5 CZ020B540781
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1019709
zahrada 212 130403
travní p. 112 320234
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 58 1315964
vodní pl. nádrž umělá 1 193
vodní pl. tok přirozený 10 30726
vodní pl. zamokřená pl. 1 342
zast. pl. společný dvůr 2 38
zast. pl. zbořeniště 2 1026
zast. pl. 273 31287
ostat.pl. dráha 2 9651
ostat.pl. jiná plocha 40 30831
ostat.pl. manipulační pl. 5 4279
ostat.pl. neplodná půda 44 26044
ostat.pl. ostat.komunikace 75 81134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1212
Celkem KN 993 3003095
Par. KMD 993 3003095
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 173
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 266
LV 306
spoluvlastník 385

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 13:10

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.