k.ú.: 726559 - Pouchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 417259
zahrada 422 284303
travní p. 45 103487
vodní pl. tok přirozený 12 27775
vodní pl. tok umělý 32 13504
zast. pl. společný dvůr 39 11334
zast. pl. zbořeniště 2 295
zast. pl. 1704 329650
ostat.pl. dráha 1 18763
ostat.pl. jiná plocha 202 227772
ostat.pl. manipulační pl. 120 360842
ostat.pl. neplodná půda 15 9110
ostat.pl. ostat.komunikace 170 140586
ostat.pl. pohřeb. 4 30699
ostat.pl. silnice 16 25490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 461450
ostat.pl. zeleň 12 21235
Celkem KN 2979 2483554
Par. DKM 2979 2483554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 358
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 972
bez čp/če jiná st. 147
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
Celkem BUD 1655
byt.z. byt 283
byt.z. garáž 24
obč.z. byt 7
Celkem JED 314
LV 1117
spoluvlastník 1987

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1981 04.03.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 04.03.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.05.2019 19:10

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.