k.ú.: 726559 - Pouchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 414983
zahrada 422 284155
travní p. 46 105642
vodní pl. tok přirozený 12 27775
vodní pl. tok umělý 32 13504
zast. pl. společný dvůr 37 10441
zast. pl. zbořeniště 2 295
zast. pl. 1717 345664
ostat.pl. dráha 1 18763
ostat.pl. jiná plocha 199 225736
ostat.pl. manipulační pl. 116 348905
ostat.pl. neplodná půda 15 9110
ostat.pl. ostat.komunikace 173 139706
ostat.pl. pohřeb. 4 30699
ostat.pl. silnice 16 25490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 461450
ostat.pl. zeleň 12 21235
Celkem KN 2986 2483553
Par. DKM 2986 2483553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 360
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 975
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
Celkem BUD 1667
byt.z. byt 283
byt.z. garáž 24
obč.z. byt 7
Celkem JED 314
LV 1122
spoluvlastník 1992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1981 04.03.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 04.03.2005
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 11:45

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.