k.ú.: 726541 - Piletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 2387395
zahrada 63 60155
travní p. 22 47630
lesní poz 44 220530
vodní pl. nádrž umělá 1 864
vodní pl. tok přirozený 32 30089
vodní pl. tok umělý 4 1363
zast. pl. společný dvůr 3 521
zast. pl. zbořeniště 2 1494
zast. pl. 150 76519
ostat.pl. jiná plocha 34 52493
ostat.pl. manipulační pl. 51 84068
ostat.pl. neplodná půda 11 3912
ostat.pl. ostat.komunikace 32 49080
ostat.pl. silnice 1 5408
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1184
ostat.pl. zeleň 9 7630
Celkem KN 741 3030335
Par. DKM 741 3030335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 4
Celkem BUD 141
LV 187
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.11.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.07.2019 19:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.