k.ú.: 726516 - Potůčky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555479 - Potůčky NUTS5 CZ0412555479
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 6466
travní p. 195 1619916
lesní poz les s budovou 2 123
lesní poz les(ne hospodář) 209 29031840
lesní poz 4 10466
vodní pl. nádrž umělá 4 4159
vodní pl. tok přirozený 42 159002
vodní pl. tok umělý 46 28757
vodní pl. zamokřená pl. 2 7114
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. zbořeniště 16 3077
zast. pl. 251 51238
ostat.pl. dráha 2 134094
ostat.pl. jiná plocha 158 151178
ostat.pl. manipulační pl. 41 219192
ostat.pl. neplodná půda 118 112180
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5647
ostat.pl. ostat.komunikace 175 248076
ostat.pl. silnice 37 104074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 81150
ostat.pl. zeleň 15 19344
Celkem KN 1354 31997331
Par. DKM 503 293735
Par. KMD 851 31703596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 37
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
Celkem BUD 244
byt.z. byt 17
byt.z. dílna 8
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 30
LV 224
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2010 intravilán - nové mapování
KMD 1:1000 20.12.2010 extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 15.07.2020 04:40

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.