k.ú.: 726516 - Potůčky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555479 - Potůčky NUTS5 CZ0412555479
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 12 6466
travní p. 185 1606431
lesní poz les s budovou 2 123
lesní poz les(ne hospodář) 209 29031840
lesní poz 4 10466
vodní pl. nádrž umělá 4 4159
vodní pl. tok přirozený 42 159002
vodní pl. tok umělý 46 28757
vodní pl. zamokřená pl. 2 7114
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. zbořeniště 19 3700
zast. pl. 249 51027
ostat.pl. dráha 2 134094
ostat.pl. jiná plocha 155 151206
ostat.pl. manipulační pl. 41 228706
ostat.pl. neplodná půda 121 123299
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5647
ostat.pl. ostat.komunikace 179 245784
ostat.pl. silnice 37 104074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 81150
ostat.pl. zeleň 14 14047
Celkem KN 1348 31997330
Par. DKM 502 298139
Par. KMD 846 31699191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 35
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
Celkem BUD 242
byt.z. byt 17
byt.z. dílna 8
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 30
LV 224
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2010 intravilán - nové mapování
KMD 1:1000 20.12.2010 extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.10.2019 10:13

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.