k.ú.: 726419 - Potěhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534331 - Potěhy NUTS5 CZ0205534331
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 551
orná půda 273 3916753
zahrada 203 104756
ovoc. sad 19 46853
travní p. 25 95617
lesní poz ostat.komunikace 1 434
lesní poz 18 167078
vodní pl. nádrž umělá 1 1955
vodní pl. rybník 1 3806
vodní pl. tok přirozený 1 7408
vodní pl. tok umělý 1 224
vodní pl. zamokřená pl. 2 157
zast. pl. společný dvůr 15 6462
zast. pl. zbořeniště 3 624
zast. pl. 380 157645
ostat.pl. jiná plocha 84 38970
ostat.pl. manipulační pl. 122 110720
ostat.pl. neplodná půda 2 120
ostat.pl. ostat.komunikace 77 118887
ostat.pl. pohřeb. 1 2814
ostat.pl. silnice 17 87978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 24756
ostat.pl. zeleň 12 92923
Celkem KN 1269 4987491
PK 30 30674
Celkem ZE 30 30674
Par. DKM 306 4401654
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 161
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 62
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 365
byt.z. byt 73
Celkem JED 73
LV 445
spoluvlastník 668

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.12.2008 1:1000 15.01.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.