k.ú.: 726419 - Potěhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534331 - Potěhy NUTS5 CZ0205534331
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 551
orná půda 302 3917969
zahrada 203 104616
ovoc. sad 20 46853
travní p. 25 95617
lesní poz ostat.komunikace 1 434
lesní poz 18 167078
vodní pl. nádrž umělá 1 1955
vodní pl. rybník 1 3806
vodní pl. tok přirozený 1 7408
vodní pl. tok umělý 1 224
vodní pl. zamokřená pl. 2 157
zast. pl. společný dvůr 15 6462
zast. pl. zbořeniště 3 624
zast. pl. 369 157905
ostat.pl. jiná plocha 86 38738
ostat.pl. manipulační pl. 123 111132
ostat.pl. neplodná půda 2 120
ostat.pl. ostat.komunikace 78 117602
ostat.pl. pohřeb. 1 2814
ostat.pl. silnice 17 87978
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 25073
ostat.pl. zeleň 13 92923
Celkem KN 1294 4988039
PK 30 30674
Celkem ZE 30 30674
Par. DKM 335 4401653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 174
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 52
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 354
byt.z. byt 73
Celkem JED 73
LV 467
spoluvlastník 702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.12.2008 1:1000 15.01.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 05:52

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.