k.ú.: 726401 - Horky u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531359 - Horky NUTS5 CZ0205531359
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1740390
zahrada 134 108454
ovoc. sad 6 14181
travní p. 11 13220
vodní pl. nádrž umělá 2 14672
vodní pl. tok umělý 1 162
zast. pl. společný dvůr 2 1336
zast. pl. 197 70440
ostat.pl. dráha 1 63013
ostat.pl. jiná plocha 27 43147
ostat.pl. manipulační pl. 80 115939
ostat.pl. neplodná půda 3 11749
ostat.pl. ostat.komunikace 31 74339
ostat.pl. pohřeb. 1 536
ostat.pl. silnice 11 32261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8420
ostat.pl. zeleň 6 41233
Celkem KN 634 2353492
Par. DKM 115 1926485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 190
LV 217
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.12.2008 1:1000 12.01.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.07.2019 17:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.