k.ú.: 726371 - Poteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549533 - Poteč NUTS5 CZ0724549533
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 1462819
zahrada 262 125257
ovoc. sad 12 30306
travní p. 1251 2800698
lesní poz 554 4979124
vodní pl. nádrž umělá 1 42
vodní pl. tok přirozený 19 48534
vodní pl. zamokřená pl. 3 1290
zast. pl. společný dvůr 6 1603
zast. pl. zbořeniště 13 3716
zast. pl. 383 117725
ostat.pl. dráha 3 59471
ostat.pl. jiná plocha 195 272946
ostat.pl. manipulační pl. 56 43578
ostat.pl. neplodná půda 202 425327
ostat.pl. ostat.komunikace 361 142519
ostat.pl. silnice 28 39386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9698
ostat.pl. zeleň 14 1796
Celkem KN 4054 10565835
Par. KMD 4054 10565835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 153
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
Celkem BUD 360
LV 570
spoluvlastník 1148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.02.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 22.07.2019 05:52

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.