k.ú.: 726371 - Poteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549533 - Poteč NUTS5 CZ0724549533
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 1462819
zahrada 261 125215
ovoc. sad 12 30306
travní p. 1252 2800698
lesní poz 555 4984874
vodní pl. nádrž umělá 1 42
vodní pl. tok přirozený 19 48534
vodní pl. zamokřená pl. 3 1290
zast. pl. společný dvůr 5 1568
zast. pl. zbořeniště 13 3716
zast. pl. 381 116720
ostat.pl. dráha 3 59471
ostat.pl. jiná plocha 196 268278
ostat.pl. manipulační pl. 56 43578
ostat.pl. neplodná půda 202 425327
ostat.pl. ostat.komunikace 361 142519
ostat.pl. silnice 28 39386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9698
ostat.pl. zeleň 14 1796
Celkem KN 4053 10565835
Par. KMD 4053 10565835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 154
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
Celkem BUD 358
LV 572
spoluvlastník 1150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.02.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:01

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.