k.ú.: 726371 - Poteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549533 - Poteč NUTS5 CZ0724549533
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 1462699
zahrada 260 125004
ovoc. sad 12 30306
travní p. 1252 2800508
lesní poz 555 4984874
vodní pl. nádrž umělá 1 42
vodní pl. tok přirozený 19 48534
vodní pl. zamokřená pl. 3 1290
zast. pl. společný dvůr 5 1568
zast. pl. zbořeniště 12 3018
zast. pl. 388 117939
ostat.pl. dráha 3 58522
ostat.pl. jiná plocha 197 269227
ostat.pl. manipulační pl. 56 43578
ostat.pl. neplodná půda 202 425327
ostat.pl. ostat.komunikace 361 142519
ostat.pl. silnice 28 39386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9698
ostat.pl. zeleň 14 1796
Celkem KN 4059 10565835
Par. KMD 4059 10565835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 160
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
Celkem BUD 365
LV 579
spoluvlastník 1158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.02.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:34

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.