k.ú.: 726265 - Milovanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530450 - Postupice NUTS5 CZ0201530450
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 2482302
zahrada 100 88264
travní p. 164 804634
lesní poz ostat.komunikace 4 3409
lesní poz 138 823663
vodní pl. nádrž umělá 3 4062
vodní pl. rybník 4 13823
vodní pl. tok přirozený 10 7726
vodní pl. zamokřená pl. 12 7819
zast. pl. společný dvůr 2 199
zast. pl. zbořeniště 3 623
zast. pl. 125 48361
ostat.pl. jiná plocha 46 66879
ostat.pl. manipulační pl. 8 10591
ostat.pl. neplodná půda 183 336531
ostat.pl. ostat.komunikace 93 133759
ostat.pl. silnice 5 37179
ostat.pl. zeleň 1 403
Celkem KN 1090 4870227
Par. DKM 741 4628524
Par. KMD 349 241703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 114
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 216
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.05.2018
KMD 1:1000 13.05.2011 24.05.2018
S-SK GS 1841 13.05.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 27.09.2020 05:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička