k.ú.: 726231 - Jemniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530450 - Postupice NUTS5 CZ0201530450
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1902436
zahrada 136 131934
travní p. 89 285808
lesní poz 4 7356
vodní pl. nádrž přírodní 2 6644
vodní pl. rybník 5 58363
vodní pl. tok přirozený 5 1472
vodní pl. tok umělý 14 12130
vodní pl. zamokřená pl. 4 7525
zast. pl. zbořeniště 1 129
zast. pl. 154 52045
ostat.pl. dráha 4 13735
ostat.pl. jiná plocha 22 23065
ostat.pl. manipulační pl. 12 11687
ostat.pl. neplodná půda 83 130254
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1477
ostat.pl. ostat.komunikace 99 84907
ostat.pl. silnice 8 67844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4292
ostat.pl. zeleň 15 122180
Celkem KN 799 2925283
Par. DKM 338 2444724
Par. KMD 461 480559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 152
LV 178
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.12.2015 1:1000 14.12.2015 *)
KMD 1:1000 06.08.2015
S-SK GS 1:2880 1841 14.12.2015 28.2.1824 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 06:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička