k.ú.: 726184 - Postřelmůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553352 - Postřelmůvek NUTS5 CZ0715553352
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 1856697
zahrada 193 94655
travní p. 242 672343
lesní poz 176 1114582
vodní pl. tok přirozený 29 21818
vodní pl. tok umělý 23 3879
vodní pl. zamokřená pl. 3 712
zast. pl. společný dvůr 3 712
zast. pl. zbořeniště 5 1074
zast. pl. 176 50315
ostat.pl. jiná plocha 64 27101
ostat.pl. manipulační pl. 8 5728
ostat.pl. neplodná půda 111 66668
ostat.pl. ostat.komunikace 100 77412
ostat.pl. pohřeb. 1 1102
ostat.pl. silnice 9 14606
ostat.pl. zeleň 7 1603
Celkem KN 1554 4011007
Par. KMD 1554 4011007
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 174
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 234
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1835 20.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 11:42

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.