k.ú.: 726184 - Postřelmůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553352 - Postřelmůvek NUTS5 CZ0715553352
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 1856631
zahrada 192 94694
travní p. 240 672559
lesní poz 176 1114582
vodní pl. tok přirozený 29 21818
vodní pl. tok umělý 23 3879
vodní pl. zamokřená pl. 3 712
zast. pl. společný dvůr 3 712
zast. pl. zbořeniště 6 1250
zast. pl. 172 50020
ostat.pl. jiná plocha 60 26829
ostat.pl. manipulační pl. 8 5780
ostat.pl. neplodná půda 111 66616
ostat.pl. ostat.komunikace 93 77557
ostat.pl. pohřeb. 1 1102
ostat.pl. silnice 9 14606
ostat.pl. zeleň 7 1603
Celkem KN 1531 4010950
Par. KMD 1531 4010950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 171
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 234
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1835 20.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2019 19:10

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.