k.ú.: 726184 - Postřelmůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553352 - Postřelmůvek NUTS5 CZ0715553352
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 402 1856631
zahrada 193 94694
travní p. 240 672559
lesní poz 176 1114582
vodní pl. tok přirozený 29 21818
vodní pl. tok umělý 23 3879
vodní pl. zamokřená pl. 3 712
zast. pl. společný dvůr 3 712
zast. pl. zbořeniště 5 1074
zast. pl. 173 50054
ostat.pl. jiná plocha 61 26993
ostat.pl. manipulační pl. 8 5780
ostat.pl. neplodná půda 111 66616
ostat.pl. ostat.komunikace 95 77535
ostat.pl. pohřeb. 1 1102
ostat.pl. silnice 9 14606
ostat.pl. zeleň 7 1603
Celkem KN 1539 4010950
Par. KMD 1539 4010950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 112
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 172
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 233
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1835 20.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 19:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.