k.ú.: 726176 - Postřelmov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540773 - Postřelmov NUTS5 CZ0715540773
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 6831421
zahrada skleník-pařeniš. 2 789
zahrada 901 507572
travní p. mez, stráň 1 1883
travní p. 58 401949
lesní poz les(ne hospodář) 1 4753
lesní poz 29 85407
vodní pl. nádrž umělá 1 22513
vodní pl. tok přirozený 55 240580
zast. pl. společný dvůr 36 4197
zast. pl. zbořeniště 3 477
zast. pl. 1103 346561
ostat.pl. dráha 14 67419
ostat.pl. jiná plocha 229 225127
ostat.pl. manipulační pl. 75 171600
ostat.pl. neplodná půda 2 3956
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 893
ostat.pl. ostat.komunikace 157 225195
ostat.pl. pohřeb. 5 10628
ostat.pl. silnice 35 303677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 29917
ostat.pl. zeleň 92 61830
Celkem KN 3588 9548344
Par. DKM 3588 9548344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 505
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 109
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 177
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 44
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1053
byt.z. byt 536
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 546
LV 1554
spoluvlastník 2668

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.06.2001 1:1000 19.06.2001 *)
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1984 19.06.2001 intr. do 29.12.2000 extr. do 19.6.2001
S-SK ŠS 1:2880 1881 01.12.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2019 17:13

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.