k.ú.: 726141 - Postoupky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 5818
orná půda 175 1235796
zahrada 151 119021
ovoc. sad 1 3378
travní p. 49 208538
lesní poz 14 20101
vodní pl. tok přirozený 2 27376
vodní pl. tok umělý 5 13499
zast. pl. 179 77686
ostat.pl. dráha 1 39053
ostat.pl. dálnice 3 5636
ostat.pl. jiná plocha 65 12778
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 85
ostat.pl. manipulační pl. 13 82459
ostat.pl. neplodná půda 4 1380
ostat.pl. ostat.komunikace 130 108012
ostat.pl. silnice 3 8413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1369
ostat.pl. zeleň 17 48908
Celkem KN 816 2019306
Par. DKM 816 2019306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 175
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 267
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.02.2003 1:1000 31.03.2003 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 11.10.1996 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.02.2003 scelovací řízení


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 01:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.