k.ú.: 725986 - Poříčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 537705 - Poříčany NUTS5 CZ0204537705
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2106 - Český Brod
Pověřený obecní úřad 21061 - Český Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 928 3061921
zahrada 381 210437
ovoc. sad 17 44986
travní p. 138 246100
lesní poz 239 813988
vodní pl. nádrž umělá 1 1162
vodní pl. tok přirozený 9 12743
vodní pl. tok umělý 94 29819
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 4
zast. pl. společný dvůr 33 4076
zast. pl. zbořeniště 3 1177
zast. pl. 667 223688
ostat.pl. dráha 10 180814
ostat.pl. dálnice 5 48603
ostat.pl. jiná plocha 333 248377
ostat.pl. manipulační pl. 101 278706
ostat.pl. neplodná půda 93 37408
ostat.pl. ostat.komunikace 414 151629
ostat.pl. pohřeb. 3 4883
ostat.pl. silnice 87 133074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14335
ostat.pl. zeleň 8 13378
Celkem KN 3568 5761308
Par. DKM 3568 5761308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 492
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jiná st. 3
Celkem BUD 652
byt.z. byt 110
byt.z. garáž 92
obč.z. byt 12
Celkem JED 214
LV 985
spoluvlastník 1543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2010
THM-G 1:2000 31.12.1981 30.03.2010 31.12.1981
S-SK GS 1:2880 1841 30.12.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 23.09.2020 13:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička