k.ú.: 725927 - Pořešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541591 - Vysoký Chlumec NUTS5 CZ020B541591
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 3572533
zahrada 118 103133
travní p. 363 1087218
lesní poz 376 2488044
vodní pl. nádrž umělá 10 4569
vodní pl. rybník 1 1385
vodní pl. tok přirozený 7 15947
vodní pl. zamokřená pl. 1 554
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 3 1153
zast. pl. 103 54986
ostat.pl. jiná plocha 47 30697
ostat.pl. manipulační pl. 12 15315
ostat.pl. neplodná půda 273 187620
ostat.pl. ostat.komunikace 97 119485
ostat.pl. silnice 81 70680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 761
ostat.pl. zeleň 1 190
Celkem KN 2234 7754294
Par. KMD 2234 7754294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 102
LV 217
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 22.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.