k.ú.: 725897 - Popůvky u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1192 2363123
zahrada 127 66066
ovoc. sad 3 4435
travní p. 43 33101
lesní poz 9 8946
vodní pl. tok přirozený 155 33018
zast. pl. společný dvůr 2 71
zast. pl. zbořeniště 9 3318
zast. pl. 100 65299
ostat.pl. dálnice 18 76211
ostat.pl. jiná plocha 74 19339
ostat.pl. manipulační pl. 47 29237
ostat.pl. neplodná půda 17 2625
ostat.pl. ostat.komunikace 219 38627
ostat.pl. silnice 136 84694
ostat.pl. skládka 6 15167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 436
ostat.pl. zeleň 4 553
Celkem KN 2163 2844266
Par. DKM 2163 2844266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 99
LV 232
spoluvlastník 369

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1990 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.07.2019 19:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.