k.ú.: 725897 - Popůvky u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1194 2361956
zahrada 126 66054
ovoc. sad 3 4435
travní p. 43 33101
lesní poz 9 8946
vodní pl. tok přirozený 155 33018
zast. pl. společný dvůr 2 71
zast. pl. zbořeniště 8 2921
zast. pl. 101 66852
ostat.pl. dálnice 18 76211
ostat.pl. jiná plocha 75 19976
ostat.pl. manipulační pl. 48 28625
ostat.pl. neplodná půda 17 2625
ostat.pl. ostat.komunikace 220 38625
ostat.pl. silnice 136 84694
ostat.pl. skládka 6 15167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 436
ostat.pl. zeleň 4 553
Celkem KN 2167 2844266
Par. DKM 2167 2844266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 99
LV 232
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1990 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 05.06.2020 10:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.