k.ú.: 725862 - Popovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592528 - Popovice NUTS5 CZ0722592528
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3084 4799098
vinice 7 32334
zahrada 728 405207
ovoc. sad 3 125128
travní p. 769 860972
lesní poz 983 1475072
vodní pl. rybník 25 18371
vodní pl. tok přirozený 31 55974
zast. pl. zbořeniště 1 114
zast. pl. 502 147879
ostat.pl. dráha 2 25414
ostat.pl. jiná plocha 311 132883
ostat.pl. manipulační pl. 81 83149
ostat.pl. neplodná půda 175 69751
ostat.pl. ostat.komunikace 1180 207059
ostat.pl. pohřeb. 3 8396
ostat.pl. silnice 34 44646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 58359
ostat.pl. zeleň 46 40296
Celkem KN 7975 8590102
Par. KMD 7975 8590102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 360
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
Celkem BUD 463
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 982
spoluvlastník 1380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 22.03.2017 1:1000 22.03.2017 *)
KM-D 1:2880 31.05.2002 22.03.2017 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 05.12.2019 18:03

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.