k.ú.: 725862 - Popovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592528 - Popovice NUTS5 CZ0722592528
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3088 4797741
vinice 7 32334
zahrada 728 405909
ovoc. sad 3 125128
travní p. 770 860972
lesní poz 984 1475124
vodní pl. rybník 25 18371
vodní pl. tok přirozený 31 55974
zast. pl. zbořeniště 1 114
zast. pl. 506 148247
ostat.pl. dráha 2 25414
ostat.pl. jiná plocha 312 133180
ostat.pl. manipulační pl. 82 83339
ostat.pl. neplodná půda 175 69751
ostat.pl. ostat.komunikace 1178 206809
ostat.pl. pohřeb. 3 8396
ostat.pl. silnice 34 44646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 58359
ostat.pl. zeleň 46 40296
Celkem KN 7985 8590104
Par. KMD 7985 8590104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 362
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
Celkem BUD 466
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 979
spoluvlastník 1373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 22.03.2017 1:1000 22.03.2017 *)
KM-D 1:2880 31.05.2002 22.03.2017 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 15.07.2020 04:07

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.