k.ú.: 725684 - Poniklá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577405 - Poniklá NUTS5 CZ0514577405
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 335 1899873
zahrada 209 135931
ovoc. sad 2 10816
travní p. 1593 3360319
lesní poz les(ne hospodář) 37 367577
lesní poz 618 1935429
vodní pl. nádrž umělá 7 1971
vodní pl. tok přirozený 27 104745
vodní pl. tok umělý 5 2476
vodní pl. zamokřená pl. 5 3615
zast. pl. společný dvůr 5 954
zast. pl. zbořeniště 36 6130
zast. pl. 589 135976
ostat.pl. dráha 1 451
ostat.pl. jiná plocha 40 8526
ostat.pl. manipulační pl. 104 69689
ostat.pl. neplodná půda 499 180218
ostat.pl. ostat.komunikace 424 368867
ostat.pl. pohřeb. 1 6558
ostat.pl. silnice 71 108225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14808
ostat.pl. zeleň 23 17844
Celkem KN 4634 8740998
Par. KMD 4634 8740998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 224
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 34
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 575
byt.z. byt 136
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 144
LV 809
spoluvlastník 1387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 26.09.2020 18:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička