k.ú.: 725587 - Pomezí nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538868 - Pomezí nad Ohří NUTS5 CZ0411538868
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1062152
zahrada 21 10097
travní p. 102 935650
lesní poz 52 266256
vodní pl. nádrž umělá 3 9649
vodní pl. tok přirozený 4 7713
vodní pl. tok umělý 1 149
vodní pl. zamokřená pl. 3 9793
zast. pl. společný dvůr 4 271
zast. pl. zbořeniště 5 1151
zast. pl. 76 17927
ostat.pl. dráha 16 103689
ostat.pl. jiná plocha 76 80869
ostat.pl. manipulační pl. 25 31651
ostat.pl. neplodná půda 86 139871
ostat.pl. ostat.komunikace 178 146919
ostat.pl. pohřeb. 2 1298
ostat.pl. silnice 35 122700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9612
ostat.pl. zeleň 97 13201
Celkem KN 843 2970618
Par. KMD 843 2970618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 28
č.p. tech.vyb 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 75
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
Celkem JED 5
LV 99
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 23.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 29.09.2020 16:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička