k.ú.: 725552 - Pomezí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578584 - Pomezí NUTS5 CZ0533578584
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 507 13722350
zahrada 822 353580
ovoc. sad 4 2554
travní p. 741 2061749
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 711 7592856
vodní pl. nádrž umělá 19 72734
vodní pl. rybník 2 14489
vodní pl. tok přirozený 65 13012
vodní pl. tok umělý 68 8655
vodní pl. zamokřená pl. 3 1873
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 31 6551
zast. pl. 762 206942
ostat.pl. dráha 14 154496
ostat.pl. jiná plocha 300 129876
ostat.pl. manipulační pl. 68 110020
ostat.pl. neplodná půda 291 214690
ostat.pl. ostat.komunikace 492 407365
ostat.pl. pohřeb. 1 3234
ostat.pl. silnice 22 173839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 12188
ostat.pl. zeleň 6 7853
Celkem KN 4941 25270950
Par. DKM 1306 16810880
Par. KMD 3635 8460070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 435
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 78
rozestav. 1
Celkem BUD 743
byt.z. byt 40
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 53
LV 798
spoluvlastník 1187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
DKM-KPÚ 28.05.2013 1:1000 28.05.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 13.08.2022 02:12

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.