k.ú.: 725544 - Polouvsí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599468 - Jeseník nad Odrou NUTS5 CZ0804599468
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 2817668
zahrada 120 116098
travní p. 160 428455
lesní poz 80 262105
vodní pl. rybník 9 92542
vodní pl. tok přirozený 43 41420
vodní pl. tok umělý 3 946
vodní pl. zamokřená pl. 1 2937
zast. pl. společný dvůr 2 671
zast. pl. zbořeniště 9 4188
zast. pl. 113 44930
ostat.pl. dráha 16 157917
ostat.pl. jiná plocha 73 64381
ostat.pl. manipulační pl. 1 13344
ostat.pl. neplodná půda 23 24003
ostat.pl. ostat.komunikace 60 44792
ostat.pl. silnice 10 36731
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4065
Celkem KN 938 4157193
Par. DKM 938 4157193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 113
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 183
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997
ZMVM 1:2000 15.07.1994 10.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 21.05.2019 12:58

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.