k.ú.: 725528 - Stržanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 2522632
zahrada 92 28719
travní p. 294 806820
lesní poz 57 370982
vodní pl. nádrž umělá 3 4101
vodní pl. rybník 4 28176
vodní pl. tok umělý 152 39402
zast. pl. zbořeniště 1 258
zast. pl. 144 47381
ostat.pl. jiná plocha 102 60614
ostat.pl. manipulační pl. 6 5883
ostat.pl. neplodná půda 76 57513
ostat.pl. ostat.komunikace 142 75836
ostat.pl. silnice 4 69450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7389
ostat.pl. zeleň 5 438
Celkem KN 1376 4125594
Par. DKM 1376 4125594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 90
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 139
LV 231
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2000
ZMVM 1:1000 01.06.1991 31.12.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.08.2019 23:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.