k.ú.: 725480 - Polkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516899 - Polkovice NUTS5 CZ0714516899
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 943 6233208
zahrada 247 193141
travní p. 15 17286
lesní poz 6 28526
vodní pl. tok přirozený 12 79075
zast. pl. společný dvůr 2 442
zast. pl. zbořeniště 20 3630
zast. pl. 302 107433
ostat.pl. dráha 1 1860
ostat.pl. jiná plocha 55 66847
ostat.pl. manipulační pl. 15 76387
ostat.pl. ostat.komunikace 89 207522
ostat.pl. pohřeb. 3 3473
ostat.pl. silnice 7 23484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12147
ostat.pl. zeleň 6 2276
Celkem KN 1725 7056737
Par. DKM 1725 7056737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 73
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 274
LV 470
spoluvlastník 691

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2011
DKM 1:1000 23.07.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1986 23.07.2010
Ost. 1:2500 01.12.1945 22.09.2011 extravilán - agrární operace, intravilán - fotograficky zvětšeno
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1945


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.07.2019 05:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.