k.ú.: 725471 - Polizy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570532 - Osice NUTS5 CZ0521570532
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 1233427
zahrada 46 40894
ovoc. sad 3 6157
travní p. 95 231976
lesní poz 3 11004
vodní pl. nádrž přírodní 1 691
vodní pl. nádrž umělá 4 3687
vodní pl. tok umělý 51 14133
zast. pl. společný dvůr 3 431
zast. pl. zbořeniště 4 1169
zast. pl. 38 18574
ostat.pl. jiná plocha 22 10741
ostat.pl. manipulační pl. 1 294
ostat.pl. neplodná půda 2 1435
ostat.pl. ostat.komunikace 48 13993
ostat.pl. silnice 22 12932
ostat.pl. zeleň 5 9445
Celkem KN 477 1610983
Par. DKM 477 1610983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 38
LV 77
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 03.03.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.05.2019 21:44

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.