k.ú.: 725471 - Polizy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570532 - Osice NUTS5 CZ0521570532
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1233198
zahrada 44 44303
ovoc. sad 2 3210
travní p. 89 231742
lesní poz 3 11004
vodní pl. nádrž přírodní 1 691
vodní pl. nádrž umělá 3 3622
vodní pl. tok umělý 50 13819
zast. pl. společný dvůr 3 431
zast. pl. zbořeniště 5 1427
zast. pl. 37 18316
ostat.pl. jiná plocha 24 12492
ostat.pl. manipulační pl. 1 294
ostat.pl. neplodná půda 1 366
ostat.pl. ostat.komunikace 46 13538
ostat.pl. silnice 21 12932
ostat.pl. zeleň 6 9597
Celkem KN 455 1610982
Par. DKM 455 1610982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 25
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 37
LV 77
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 03.03.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 06:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.