k.ú.: 725463 - Polichno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 443 1681387
zahrada 180 118093
ovoc. sad 6 18292
travní p. 504 1112188
lesní poz 116 1412840
vodní pl. tok přirozený 21 43230
zast. pl. zbořeniště 9 5305
zast. pl. 182 54683
ostat.pl. dráha 5 24797
ostat.pl. jiná plocha 45 55495
ostat.pl. manipulační pl. 25 22455
ostat.pl. neplodná půda 153 214306
ostat.pl. ostat.komunikace 97 65236
ostat.pl. silnice 16 55524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2498
ostat.pl. zeleň 1 100
Celkem KN 1805 4886429
Par. KMD 1805 4886429
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 110
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 2
Celkem BUD 179
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 300
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2017
KM-D 1:2000 10.06.2002 15.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 10.06.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:40

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.