k.ú.: 725315 - Police u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544621 - Police NUTS5 CZ0723544621
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1049 4948714
zahrada 207 204506
ovoc. sad 16 59538
travní p. mez, stráň 7 12211
travní p. 460 1311277
lesní poz 315 5454982
vodní pl. nádrž umělá 5 12525
vodní pl. tok přirozený 33 93368
vodní pl. tok umělý 7 11939
zast. pl. 319 105646
ostat.pl. dráha 3 39978
ostat.pl. jiná plocha 76 35612
ostat.pl. manipulační pl. 94 58990
ostat.pl. neplodná půda 518 328313
ostat.pl. ostat.komunikace 186 382406
ostat.pl. silnice 19 66722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21952
ostat.pl. zeleň 23 95375
Celkem KN 3343 13244054
Par. DKM 3343 13244054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 199
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 7
Celkem BUD 294
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 462
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.01.2013
DKM 1:1000 05.10.2006 intravilán obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.01.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 18:40

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.