k.ú.: 725315 - Police u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544621 - Police NUTS5 CZ0723544621
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1048 4948712
zahrada 206 204664
ovoc. sad 16 59553
travní p. mez, stráň 7 12211
travní p. 458 1311615
lesní poz 315 5454982
vodní pl. nádrž umělá 5 12525
vodní pl. tok přirozený 33 93368
vodní pl. tok umělý 7 11939
zast. pl. 315 107555
ostat.pl. dráha 3 39978
ostat.pl. jiná plocha 74 33190
ostat.pl. manipulační pl. 94 58990
ostat.pl. neplodná půda 518 328313
ostat.pl. ostat.komunikace 186 382406
ostat.pl. silnice 19 66722
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21952
ostat.pl. zeleň 23 95375
Celkem KN 3333 13244050
Par. DKM 3333 13244050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 198
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 7
Celkem BUD 290
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 461
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.01.2013
DKM 1:1000 05.10.2006 intravilán obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.01.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 00:46

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.