k.ú.: 725307 - Police - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540731 - Police NUTS5 CZ0715540731
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 3959151
zahrada 173 141325
ovoc. sad 3 14113
travní p. 43 72597
lesní poz 67 1109879
vodní pl. nádrž umělá 1 2285
vodní pl. tok přirozený 26 25421
zast. pl. společný dvůr 9 2161
zast. pl. zbořeniště 6 1918
zast. pl. 136 66602
ostat.pl. jiná plocha 25 12501
ostat.pl. manipulační pl. 15 29109
ostat.pl. neplodná půda 113 80902
ostat.pl. ostat.komunikace 94 51585
ostat.pl. pohřeb. 2 1862
ostat.pl. silnice 9 49822
ostat.pl. zeleň 2 4906
Celkem KN 1069 5626139
Par. KMD 1069 5626139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2017
KM-D 1:2000 29.10.2002 17.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1884 29.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 14:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.