k.ú.: 725251 - Polešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592510 - Polešovice NUTS5 CZ0722592510
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3345 7962837
vinice 1130 1900727
zahrada 654 374805
ovoc. sad 1 2558
travní p. 112 49778
lesní poz 122 1261814
vodní pl. nádrž umělá 21 7780
vodní pl. rybník 16 16118
vodní pl. tok přirozený 141 58354
vodní pl. tok umělý 140 45036
vodní pl. zamokřená pl. 7 27060
zast. pl. společný dvůr 4 783
zast. pl. zbořeniště 79 10856
zast. pl. 1091 305778
ostat.pl. dobývací prost. 1 73154
ostat.pl. dráha 2 93832
ostat.pl. jiná plocha 604 259968
ostat.pl. manipulační pl. 141 93543
ostat.pl. neplodná půda 205 87436
ostat.pl. ostat.komunikace 521 272741
ostat.pl. pohřeb. 2 9904
ostat.pl. silnice 206 63410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25578
ostat.pl. zeleň 28 36664
Celkem KN 8585 13040514
Par. KMD 8585 13040514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 404
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 279
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 3
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 123
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 76
Celkem BUD 1023
byt.z. byt 39
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 43
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 86
LV 1685
spoluvlastník 3623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 29.11.2016 1:1000 29.11.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 09:52

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.