k.ú.: 725251 - Polešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592510 - Polešovice NUTS5 CZ0722592510
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3347 7963849
vinice 1131 1898634
zahrada 654 374552
ovoc. sad 1 2558
travní p. 112 49778
lesní poz 122 1261814
vodní pl. nádrž umělá 21 7780
vodní pl. rybník 16 16118
vodní pl. tok přirozený 141 58354
vodní pl. tok umělý 140 45036
vodní pl. zamokřená pl. 7 27060
zast. pl. společný dvůr 4 783
zast. pl. zbořeniště 79 10856
zast. pl. 1100 307191
ostat.pl. dobývací prost. 1 73154
ostat.pl. dráha 2 93832
ostat.pl. jiná plocha 605 259623
ostat.pl. manipulační pl. 141 93543
ostat.pl. neplodná půda 205 87436
ostat.pl. ostat.komunikace 521 272741
ostat.pl. pohřeb. 2 9904
ostat.pl. silnice 206 63410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 25578
ostat.pl. zeleň 28 36664
Celkem KN 8598 13040248
Par. KMD 8598 13040248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 404
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 285
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 3
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 76
Celkem BUD 1034
byt.z. byt 39
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 43
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 86
LV 1679
spoluvlastník 3553

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 29.11.2016 1:1000 29.11.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:44

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.