k.ú.: 725161 - Zdeslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 1946398
zahrada 41 27081
travní p. 100 143515
lesní poz 12 84682
vodní pl. nádrž umělá 2 2009
vodní pl. tok umělý 90 28451
zast. pl. 47 28706
ostat.pl. jiná plocha 5 1753
ostat.pl. manipulační pl. 6 26326
ostat.pl. neplodná půda 13 21701
ostat.pl. ostat.komunikace 18 28502
ostat.pl. silnice 4 24600
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 787
ostat.pl. zeleň 1 23
Celkem KN 809 2364534
Par. DKM 809 2364534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 47
LV 94
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.1994
S-SK GS 1:2880 1837 23.06.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.05.2019 21:19

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.