k.ú.: 725161 - Zdeslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 429 1946435
zahrada 36 27119
travní p. 98 148499
lesní poz 12 84682
vodní pl. nádrž umělá 2 2009
vodní pl. tok umělý 85 28452
zast. pl. 45 28632
ostat.pl. jiná plocha 7 7797
ostat.pl. manipulační pl. 2 20934
ostat.pl. neplodná půda 9 16853
ostat.pl. ostat.komunikace 19 28502
ostat.pl. silnice 4 24600
ostat.pl. zeleň 1 23
Celkem KN 749 2364537
Par. DKM 749 2364537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 45
LV 93
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.1994
S-SK GS 1:2880 1837 23.06.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 07.06.2020 00:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.