k.ú.: 725013 - Pokojov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596477 - Pokojov NUTS5 CZ0635596477
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 1948182
zahrada 76 35559
travní p. 262 537015
lesní poz 123 521758
vodní pl. nádrž umělá 2 22749
vodní pl. rybník 5 5956
vodní pl. tok přirozený 11 6372
vodní pl. tok umělý 16 4520
zast. pl. zbořeniště 4 647
zast. pl. 142 41615
ostat.pl. jiná plocha 113 43734
ostat.pl. manipulační pl. 17 20596
ostat.pl. neplodná půda 29 17835
ostat.pl. ostat.komunikace 79 38330
ostat.pl. silnice 16 37781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 10668
ostat.pl. zeleň 4 233
Celkem KN 1332 3293550
Par. KMD 1332 3293550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 138
LV 137
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.07.2019 05:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.