k.ú.: 724998 - Zadní Lomná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552861 - Pojbuky NUTS5 CZ0317552861
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 542530
zahrada 22 25149
travní p. 165 837185
lesní poz 63 375132
vodní pl. nádrž přírodní 5 2394
vodní pl. rybník 2 12896
vodní pl. tok přirozený 18 3774
vodní pl. zamokřená pl. 29 41030
zast. pl. 23 11760
ostat.pl. jiná plocha 13 14809
ostat.pl. manipulační pl. 2 2830
ostat.pl. neplodná půda 8 8371
ostat.pl. ostat.komunikace 44 40352
ostat.pl. silnice 4 15327
ostat.pl. zeleň 31 40143
Celkem KN 463 1973682
Par. KMD 463 1973682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. zem.used 10
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 19
LV 34
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
KM-D 1:2000 05.04.2001 15.06.2017
S-SK GS 1:2880 1829 05.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 15:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička