k.ú.: 724947 - Pohřebačka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575429 - Opatovice nad Labem NUTS5 CZ0532575429
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2062518
zahrada 236 139451
ovoc. sad 1 2645
travní p. 222 877213
lesní poz ostat.komunikace 1 108
lesní poz 35 71954
vodní pl. nádrž přírodní 16 62079
vodní pl. nádrž umělá 7 63857
vodní pl. tok umělý 34 74109
zast. pl. společný dvůr 2 376
zast. pl. 255 144003
ostat.pl. dráha 7 59678
ostat.pl. jiná plocha 116 195797
ostat.pl. manipulační pl. 23 35814
ostat.pl. neplodná půda 14 7939
ostat.pl. ostat.komunikace 118 123593
ostat.pl. pohřeb. 1 3929
ostat.pl. silnice 47 91312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5676
ostat.pl. zeleň 21 29968
Celkem KN 1424 4052019
Par. DKM 1424 4052019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 245
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 369
spoluvlastník 620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2009 1:1000 22.09.2009 *)
DKM 1:1000 13.11.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1985 13.11.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička