k.ú.: 724904 - Pohoří u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539562 - Pohoří NUTS5 CZ020A539562
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 926860
zahrada 292 195508
ovoc. sad 16 69141
travní p. 297 874688
lesní poz les s budovou 79 3247
lesní poz 218 6061002
vodní pl. nádrž umělá 9 12676
vodní pl. rybník 4 56718
vodní pl. tok přirozený 6 11532
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 14
vodní pl. zamokřená pl. 11 27913
zast. pl. zbořeniště 3 262
zast. pl. 549 75058
ostat.pl. dráha 1 20497
ostat.pl. dálnice 1 15
ostat.pl. jiná plocha 96 114353
ostat.pl. manipulační pl. 15 26902
ostat.pl. neplodná půda 99 67535
ostat.pl. ostat.komunikace 152 118445
ostat.pl. silnice 6 45071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 132 60191
ostat.pl. zeleň 25 13925
Celkem KN 2165 8781553
Par. KMD 2165 8781553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 387
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 603
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 697
spoluvlastník 1044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 23.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:47

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.