k.ú.: 724882 - Pohořelice u Napajedel - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549461 - Pohořelice NUTS5 CZ0724549461
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 743 2904328
vinice 1 1031
zahrada 426 249775
ovoc. sad 10 155248
travní p. 417 834064
lesní poz 116 782773
vodní pl. nádrž umělá 3 51853
vodní pl. tok přirozený 38 35396
vodní pl. tok umělý 7 10271
zast. pl. společný dvůr 3 1829
zast. pl. zbořeniště 1 265
zast. pl. 462 124015
ostat.pl. jiná plocha 97 73952
ostat.pl. manipulační pl. 67 47891
ostat.pl. neplodná půda 179 256548
ostat.pl. ostat.komunikace 271 196427
ostat.pl. pohřeb. 2 5307
ostat.pl. silnice 72 73166
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 30345
ostat.pl. zeleň 19 45212
Celkem KN 2956 5879696
Par. DKM 2956 5879696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 296
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 7
Celkem BUD 418
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 22
LV 693
spoluvlastník 1077

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.09.2014
DKM-KPÚ 18.10.2013 1:1000 21.10.2013 *)
DKM 1:1000 31.12.2003
ZMVM 1:2000 01.12.1988 31.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.2003 poslední dochovaná mapa z roku 1891, reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 04:01

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.