k.ú.: 724823 - Maškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565393 - Ploskovice NUTS5 CZ0423565393
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1333143
zahrada 46 26137
ovoc. sad 14 172817
travní p. 9 14351
vodní pl. zamokřená pl. 2 9093
zast. pl. společný dvůr 3 1579
zast. pl. zbořeniště 6 783
zast. pl. 32 13219
ostat.pl. jiná plocha 9 8842
ostat.pl. manipulační pl. 7 1190
ostat.pl. neplodná půda 4 506
ostat.pl. ostat.komunikace 21 22022
ostat.pl. silnice 4 6179
Celkem KN 228 1609861
Par. KMD 228 1609861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 32
LV 56
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 20.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 23.09.2020 14:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička