k.ú.: 724815 - Pohoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 4174710
zahrada 150 128568
travní p. 102 375292
lesní poz 168 5831609
vodní pl. tok umělý 1 1731
zast. pl. společný dvůr 4 2374
zast. pl. zbořeniště 2 958
zast. pl. 134 49582
ostat.pl. dráha 1 11926
ostat.pl. jiná plocha 24 9233
ostat.pl. manipulační pl. 11 23276
ostat.pl. neplodná půda 2 7217
ostat.pl. ostat.komunikace 65 90007
ostat.pl. pohřeb. 1 1152
ostat.pl. silnice 2 60368
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9704
Celkem KN 919 10777707
Par. DKM 919 10777707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 134
LV 167
spoluvlastník 240

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 20.02.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.03.2019 00:50

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".