k.ú.: 724718 - Blanička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560626 - Rodná NUTS5 CZ0317560626
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 723997
zahrada 34 34102
travní p. 81 402326
lesní poz 82 1275042
vodní pl. nádrž přírodní 2 579
vodní pl. nádrž umělá 2 2434
vodní pl. tok přirozený 1 341
vodní pl. zamokřená pl. 4 6165
zast. pl. společný dvůr 2 499
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 21 12404
ostat.pl. jiná plocha 3 3854
ostat.pl. manipulační pl. 1 158
ostat.pl. neplodná půda 1 266
ostat.pl. ostat.komunikace 28 25845
ostat.pl. silnice 5 19732
ostat.pl. zeleň 32 34352
Celkem KN 373 2542191
Par. KMD 373 2542191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 20
LV 54
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
KM-D 1:2000 30.06.2000 24.03.2016
S-SK GS 1:2880 1830 30.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička