k.ú.: 724700 - Pohnánec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560553 - Pohnánec NUTS5 CZ0317560553
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 917297
zahrada 62 54822
travní p. 134 679113
lesní poz les(ne hospodář) 2 425303
lesní poz 16 161138
vodní pl. nádrž umělá 4 3956
vodní pl. rybník 1 283
vodní pl. tok přirozený 1 1633
vodní pl. tok umělý 6 2968
vodní pl. zamokřená pl. 1 2475
zast. pl. společný dvůr 1 231
zast. pl. zbořeniště 2 693
zast. pl. 48 28513
ostat.pl. jiná plocha 29 65870
ostat.pl. manipulační pl. 23 26022
ostat.pl. neplodná půda 69 65201
ostat.pl. ostat.komunikace 43 32783
ostat.pl. silnice 33 25899
ostat.pl. zeleň 6 7634
Celkem KN 639 2501834
Par. KMD 639 2501834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 41
LV 75
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
KM-D 1:2000 23.11.2000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1830 23.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička