k.ú.: 724645 - Pohled - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569291 - Pohled NUTS5 CZ0631569291
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 2950030
zahrada 331 194793
ovoc. sad 4 44911
travní p. 299 970802
lesní poz 162 2560921
vodní pl. nádrž umělá 16 59234
vodní pl. rybník 4 13776
vodní pl. tok přirozený 22 66666
vodní pl. tok umělý 4 3182
vodní pl. zamokřená pl. 13 6624
zast. pl. společný dvůr 3 353
zast. pl. zbořeniště 3 301
zast. pl. 413 132107
ostat.pl. dobývací prost. 4 86899
ostat.pl. dráha 7 145747
ostat.pl. jiná plocha 104 125113
ostat.pl. manipulační pl. 33 82344
ostat.pl. neplodná půda 238 280096
ostat.pl. ostat.komunikace 166 145052
ostat.pl. pohřeb. 2 4320
ostat.pl. silnice 129 200517
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17819
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1396
ostat.pl. zeleň 8 40531
Celkem KN 2254 8133534
Par. DKM 59 359638
Par. KMD 2195 7773896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 189
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 6
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 399
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 485
spoluvlastník 847

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.03.2019 1:1000 25.03.2019 *) Rozhodnutí SPÚ - JPÚ - upřesnění přídělu - odstranění ZEGP
KMD 1:1000 14.07.2015
S-SK GS 1:2880 1838 14.07.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 18:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička